IvetaH
20.10.17,09:25
je najneskôr síce posledný deň v mesiaci, ale ak úhrada príde skôr, napr. 10. v mesiaci, tak daňová povinnosť vzniká dňom úhrady?
Vystavujú faktúry za prenájom 1.10. dátum dodania 31.10.2017 splatná 15.10.2017. A úhrada príde 14.10.2017.
Do KV ťahá dátum 31.10.2017. Podľa mňa je to 14.10.2017.
Preto ich nútim aby robili faktúry 1.10.2017 dátum dodania 1.10.2017 a vec je vybavená.

Prikladám napr. http://www.cfo.sk/articles/vznik-danovej-povinnosti-podla-19-zakona-o-dph-opakovane-dodanie#.WenRyfm0OUk

Prvý príklad je môj problém.
El Cid
23.10.17,17:04
Áno, je to pravda .
Platiteľ dane A prenajíma platiteľovi dane B nebytové priestory a k nájmu uplatňuje DPH. Podľa zmluvy je platiteľ B povinný zaplatiť nájomné za každý kalendárny štvrťrok najneskôr do 10. dňa prvého kalendárneho mesiaca v štvrťroku, na ktorý sa platba nájomného vzťahuje. Platbu nájomného za I.Q 2017 zaplatí platiteľ dane B dňa 9.1.2017. Platiteľ dane A platbu prijme 9.1.2017, na základe čoho daňová povinnosť vzniká už dňom prijatia platby, t.j. 9.1.2017.

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/danova-povinnost#OpakovaneCiastkoveDodavky