91katka91
21.10.17,17:47
Dobrý deň,
vedel by mi niekto poradiť ako správne odpisovať auto pri s.r.o. na finančný leasing keď odpisová skupina udáva 4 roky a leasing je na dobu 5 rokov a mesačná splátka 315,74€.
kúpna cena automobilu je 17 000€
1 splátka 3400€
výška úveru je 13,9% zo sumy 13 600€.
spracovatelľký poplatok nebol žiadny
Firma nie je platcom DPH
Ďakujem
El Cid
23.10.17,16:24
V roku 2017 daňovník zaradí vozidlo do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Ročný odpis v roku 2017 vypočíta ako 1/4 obstarávacej ceny, t. j. 4 250 eur (17 000 : 4). Keďže v prvom roku odpisovania majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov od zaradenia majetku do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia, daňovník si v roku 2017 uplatní odpis iba vo výške x/12 z ročného odpisu. V ďalších rokoch bude pokračovať v odpisovaní nasledovne:
v roku 2017 354,17x počet mesiacov
v roku 2018 - odpis 4 250 eur
v roku 2019 - odpis 4 250 eur
v roku 2020 - odpis 4 250 eur
v roku 2021 - odpis 354,17x počet mesiacov zvyšok eur
zdroj: https://podpora.financnasprava.sk/139171-Obstaranie-majetku-na-leasing-