gerbera5
22.10.17,19:43
Zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie poistného, ktorého výsledkom je preplatok 1000 Eur. ZP urobila zápočet so záväzkom, ktorý jej mal platiteľ uhradiť 400 Eur. Preplatok vzniknutý po odpočítaní záväzku ZP vráti platiteľovi poistného 600. Ako by ste zaúčtovali zápočet 400 Eur? Ako 1000 Eur?
Mila123
22.10.17,20:14
pre FO či PO? daň - zrážková nebola zrazená?