ekpo
24.10.17,17:26
Prosím Vás, ak bol niekomu v minulosti (cca 4 roky) darovaný pozemok a tento pozemok v roku 2017 predal mestu - 1400,- € z dôvodu, že sa tam stavia cesta, musí platiť daň z príjmov? Ďakujem.
El Cid
26.10.17,10:40
Daňovník fyzická osoba dosiahne v roku 2017 príjem z predaja nehnuteľnosti (napr. pozemku), ktorú nadobudol darovaním v roku 2013. Pretože k predaju pozemku došlo do päť rokov od jeho nadobudnutia a nie je splnená podmienka oslobodenia, uvedený príjem podlieha zdaneniu a zaradí sa medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.
Daň sa platí z rozdielu medzi kúpnou a predajnou cenou. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania – tzv. reprodukčná obstarávacia cena - určená napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v darovacej zmluve.
Ak nemáte k dispozícii cenu, pri tejto sume bude znalecký posudok možno drahší ako daň.