lubimca
24.10.17,18:11
Umelec je študent a má príjem aj zo zmluvy o dielo aj vystavuje faktúry na DIČ. Jeden prijem zo zavislej činnosti. Od akej sumy odvádza daň v DP.. Je tam tiež nezdanitelná časť 3803? Dakujem
El Cid
25.10.17,14:32
1.Odmena za dielo je príjmom z podnikania. Podnikateľ zdaní príjem v daňovom priznaní. Z takéhoto príjmu zaplatí odvody do Sociálnej, ako aj zdravotnej poisťovne.
2.Nezdaniteľná časť IX.oddiel riadok 73. DP FO typ B 3803,33 EUR
3.Ak prácu realizuje občan, čo nie je tento prípad , odmena za prácu pri zmluve o dielo má byť len príležitostná. Je to nepravidelný, skôr "náhodný" príjem. Tento príjem musí občan zdaniť sám v daňovom priznaní, pričom príjem je do 500 eur oslobodený od dane.
4. v DP treba uviesť všetky príjmy, iba ak : Daňovník fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie: ak celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 nepresiahli sumu 1 901,67 eura, ak nevykazuje daňovú stratu......