Pendulum
27.10.17,09:52
prepravná spoločnosť nám fakturuje clo a DPH v jednej sume za preclenie pri vývoze do Turecka, nebol uplatnený zjednodušený režim colného konania prostredníctvom ATR-ka, sú tieto náklady daňovo uznateľné? na aký účet je ich potrebné zaúčtovať?

nikto neporadí?