Replasťačka
30.10.17,13:07
V 10/2017 zamestnanec priniesol rozhodnutie o spätne priznanom SD od 7.7.2017. Mzdy aj poistné boli už vyplatené aj za 9/2017. Urobila som si rozpis poistného IP a Pnv za 8. aj 9. mesiac a za 7.mesiac som rozdelila na prislúchajúcu časť od 1.7.-6.7. a 7.7.až 31.7.2017.
Podľa toho, čo som sa dočítala, musí zamestnávateľ o vrátenie poistného požiadať, inak SP poistné nevráti ani na to neupozorní.
Neviem, ako mám požiadať o vrátenie poistného:
1.) Požiadam zvlášť v mene zamesnanca a zvlášť v mene firmy?
2.) Alebo musí firma poistné vrátiť zamestnancovi cez mzdy a žiadať o vrátenie celej sumy poistného na meno firmy?
A je na to nejaké predpísané tlačivo ?
Výplatný termín máme na začiatku mesiaca,tak nechcem niečo prešvihnúť.
ďakujem
Andyke
30.10.17,14:43
Treba podať opravné výkazy + napísať aj žiadosť o vrátenie poistného
http://www.socpoist.sk/aktuality-vratenie-poistneho--od-112014-podava-zamestnavatel-okrem-ziadosti-aj-opravny-vykaz/48411s57151c?
Tlačivo žiadosti tu:
http://www.socpoist.sk/2149-menu/55449s
37. dokument
Replasťačka
31.10.17,08:38
Ďakujem za pomoc, bola som zmätená, pretože máme program OLYMP a vytlačila som si poučenie v prípade " Vrátené poistné zo SP zaplatené bez právneho dôvodu " a v poučení je o.i. upozornenie: POZOR! Zamestnancovi sa spätne výplaty neupravujú, t.j. ponechajú sa tak, ako boli pôvodne vypočítané ( s invalidným aj PvN ). Nakoľko sa poberateľovi SD Potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti už nevystavuje, nie je potrebné upravovať vymeriavace základy.