otázka
31.10.17,11:36
Poprosím o prepočet RZZP SZČO za r.2016:

SZČO- od 01.01.2016 do 31.12.2016
SZČO na PN ( riadne poberal aj nemocenské dávky )- od 01.01.2016 do 05.09.2016
Základ dane: 4 381,33 €
riadne zaplatené poistné do ZP ( od 06.09. do 31.12.2016 )- 230,23 €
riadne zaplatené poistné do SP ( od 06.9. do 31.12.2016 )- 545,10 €
V RZZP mu ZP vyčíslila nedoplatok 255,59 €, prečo? Ďakujem.....
Katy a R
31.10.17,11:44
pretože poistné na ZP je 14% z VZ .. a on zaplatil za rok 2016 málo na preddavkoch .
Výpočet nedoplatku je podľa zákona - a máš ho aj v zdôvodnení v liste od ZP.
aj tu na porade už nájdeš podobné prípady -jednoducho má vysoký VZ(3400-3500) - oproti zaplateným preddavkom
otázka
31.10.17,11:49
ďakujem.... takže obdobie, kedy bral nemocenské dávky sa berie do úvahy, avšak má vysoký ZD....
veronikasad
31.10.17,11:51
Ano, základ dane sa ešte navyšuje o zaplatené poistné do SP a zaplatené preddavky na ZP
otázka
31.10.17,12:07
áno Veronika a po vydelení koeficientom 1,486 vzniká po úprave VZ 3470,16 €.... myslela som si, že počas poberania dávok je SZČO oslobodená od platenia preddavkov celkom...
Katy a R
31.10.17,12:16
to, že počas DPN neplatí preddavky ešte neznamená, že neplatí poistné ;)
otázka
31.10.17,12:19
ďakujem pekne za vysvetlenie .....