dasasopi
31.10.17,15:52
s.r.o. si vo vlastnej réžii stavia siete /majetok/ - účtuje to na 042 obstaranie, uplatňuje si DPH z nakúpených tovarov. /náklady cca 25.000 eur bez DPH/
s.r.o. a správca sietí sa dohodli na postúpení práv stavebníka za sumu 20.000 eur.
Aké účtovné operácie z toho vyplývajú ?
5../042 - 25000 /toto bude daňový náklad?
311/6.. - 20000 /toto bude daňový výnos?
Budem odvádzať DPH z výnosov?
Čo s uplatneným DPH z tovarov?