edúlik
01.11.17,18:34
Dobrý deň, potrebujem poradiť. Živnostník neplatca DPH účtujúci v roku 2017 v sústave JU plánuje založiť v decembri 2017 firmu s.r.o.. S.r.o. otvára na základe ukončenia školy v určitom odbore v ktorom chce podnikať od cca. 02/2018. Ako je to s účtovnou závierkou a daňovým priznaním. S.r.o. budeme účtovať podvojne t.j. musíme vyhotoviť DP B osobitne za JU a osobitne za PÚ ? Neviem posúdiť či má význam na konci roka 2017 otvárať s.r.o.? Ďakujem za rady.
Dáša_
01.11.17,18:39
sro vedie PU a tam nevyplňaš DP B ale DP právnických osôb. Je to úplne niečo iné. Ak chce reálne činnosť vykonávať až od 2/2018 tak by aj stačilo až v roku 2018 založiť firmu. Obšas síce banky zaujíma dĺža fungovania sro, ale keď budú iba nulové tržby, tak je to fakt zytočné
jslancik
01.11.17,18:50
živnosť má samostatné účtovníctvo, s. r. o. samostatné. Detto daňové priznanie. Jednoduchšie by ste mali "otvoriť" s. r. o. až budúci rok, ale budiž. Asi vidíte zmysel urobiť tak už teraz. Nerozumiem, prečo sa na to pýtaš nás. Keď vieš, že podnikať s danou s. r. o. začneš až vo februári, stačí ju založiť v januári, do februára stihneš mať všetky potrebné náležitosti vybavené.
edúlik
01.11.17,18:51
Ďakujem pekne, osobne si tiež myslím, že otvorenie s.r.o. by stačilo od 01/2018. On sa obáva toho, že by si nemôhol uplatniť doklady o nákupe zariadenia a tovaru do predajne ako daňové výdavky. Momentálne ma otvorenú živnosť kde vykonáva viacmenej služby pre jednu firmu, a s.r.o. bude otvárať už ako predajňu v inom smere na základe ukončenia vzdelania. Ale tržby za 12/2017 z s.r.o. určite mať nebude.
edúlik
01.11.17,19:02
Ďakujem.