klacmanova1
02.11.17,08:37
Dostali sme faktúru za materiál dátum dodania dňa 30.10. Faktúra za dopravu tohto materiálu ale príde až v 11.mesiaci. Keďže doprava patrí do obstarávacích nákladov akým dátumom to mám prijať na sklad?
Simi Ď
02.11.17,11:44
Ahoj :) nie som profík v tejto oblasti, ale podľa seba by som zaevidovala DF za materiál + príjemku s dátumom 30.10. Keď by mi prišla faktúra za dopravu zaevidovala by som ju v EUD a danú príjemku by som prostredníctvom okienka Oprav v položkách Vedľajšie náklady načítala cez lupku DF za dopravu a rozpočítala na všetky položky.