mirhu
02.11.17,12:43
Je možné započítať stratu s pôžičkou od konateľa/spoločníka, ktorý už v súčasnosti nie je konateľom, ani spoločníkom? (ale jeho manželka?)
El Cid
06.11.17,13:54
§114 odst.3 Obch.zákonníka-výkon práva z obch. podielu = právo spoločníka pri obvyklej správe sro, kde nepotrebuje súhlas manžela a zároveň platí, že je irelevantné, či sú v OR zapísaní obaja manželia, pokiaľ použité fin.prostriedky boli zo spoločného majetku manželov, obchodný podiel a iný predmet vlastníctva= požičané spoločné peniaze, patrí obom.
Teda, ak bývalý spoločník si nedal vyplatiť pôžičku a spoločníkom je manželka ,manžel býv.spol. má pohľadávku voči sro /ostatné majetkové práva v rámci BSM/ a manželka -súč.spoločník, má právo sa rozhodnúť, čo bude z ich financiami, keďže úhrada straty vyplýva zo spoločenskej zmluvy, teda je to obvyklá správa. Navyše strata je málokedy krátkodobá, väčšinou je to dlhodobo nepriaznivá cesta sro, takže má na nej podiel aj bývalý spoločník. Ich spoločné financie boli vložené do sro a zároveň aj použité na úhradu straty.