vajo
02.11.17,17:20
Momentálne prevádzkujem živnosť v prenajatých priestoroch. Za prenájom priestorov platím mesačný nájom a mesačne zálohové platby za spotrebu energií. Živnosť chcem ukončiť k 31.12.2017. Otázka znie Ako mám upraviť základ dane v jednoduchom účtovníctve čo sa týka zaplatenej kaucie za prenájom priestorov a zaplatených zálohových platieb počas roka prenajímateľovi, ak vyúčtovanie zálohových platieb dostanem od prenajímateľa niekedy vo februári, marci 2018. Tieto zálohové platby v podstatnej miere ovplyvňujú hospodársky výsledok podnikania SZČO