6erta
03.11.17,13:36
potrebujem vysielať frekvenciu na hranici počuteľnosti človeka, avšak veľmi nahlas,akým spôsobom by to bolo možné?
misoft
03.11.17,12:41
A) Musel by si mať zosilňovač, ktorý je schopný takéto frekvencie prenášať a zosilniť. A taký (apoň pokiaľ ja viem - neexistuje bežne na trhu)
B) Použitie takéhoto zvuku na hranici počuteľnosti a pri veľkom akustickom výkone je pre ľudské ucho dosť nebezpečné.

Teda premýšľaš o zbytočnosti. Alebo chceš uplatniť kubánsky model likvidácie osoby?
Ing. Ľubomír Janoška
03.11.17,12:45
Reproduktory nemusia mať veľký výkon, dôležité je, aby mali schopnosť preniesť vysoké tóny. Najlepšie vyhovujú piezoelektrické (piezokeramické) reproduktory, ktoré spravidla prenášajú frekvencie nad rozsahom, ktorý počuje človek.