startrun42195
07.11.17,09:31
v r. 2017 vystavím zálohovú fa. na službu, ktorú dodám v r. 2018. Zálohovú fa. neúčtujem. Prídu mi platby na účet, buď ešte v r. 2017 (A) alebo v r. 2018 (B). Vystavím fa. ku prijatej platbe (FKP), ktorú účtujem
A: úhrada v r.2017-účtujem FKP.: 324/384,343, úhrada tejto fa. 221/324
B: úhrada až v r. 2018-účtujem FKP: 324/602,343, úhrada tejto fa. 221/324
Ďakujem.
monika474
07.11.17,13:59
Či prijmete zálohu v roku 2017 alebo 2018, účtovanie je vždy rovnaké:
1. prijatá záloha 221/324
2. faktúra k prijatej platbe 311/324,343
3. zúčtovanie uhradenej zálohy 324/311

4. faktúra za dodanú službu 311/602,343
odpočet zálohy (s mínusom) 311/324,343

Rozhodujúce je vždy obdobie kedy dôjde k prijatiu platby a kedy dôjde k reálnemu dodaniu služby. Ak je napr. platba prijatá v januári 2018 a služba bude dodaná vo februári 2018, v januári ste povinný vystaviť daňový doklad k prijatej platbe.
startrun42195
07.11.17,14:47
Takže 384 v tomto prípade vôbec nepoužívam? Môžem si však sledovať r.2017 na 324 017, r. 2018 na 324 018, aby so vedela, že napr. počas roka 2017 sa mi 324 017 ´´vyčistí´´, lebo dôjde k plneniu (alebo sa holt zálohy vrátia) a 324 018 mi ´´prejde´´ so zostatkom do r.2018 a v r. 2018 sa tiež ´´vyčistí´´. Faktúry ku prijatým platbám samozrejme vystavím vždy ... lebo od prijatia zálohy do času poskytnutia služby prejde aj niekoľko týždňov.
Tweety
07.11.17,14:49
Nie 384 nepoužijeś. AE si môžeš rozdeliť podľa potrieb.