Soňula
07.11.17,10:32
Kúpili sme do firmy ojazdené nákladné vozidlo. Chceme ho ešte opraviť , až potom chceme zaevidovať na Dop. Inšpektoráte a pre platenie dane mot. vozidiel. Auto sme kúpili 22.9.2017. Odkedy môžme auto odpisovať? Od uvedeného dátumu, alebo až keď zaevidujeme auto na DI a na DÚ ?
Krisstina
07.11.17,14:26
Výpočet účtovných a daňových odpisov je podmienený dňom zaradenia automobilu do užívania. Tu je dôležité, aby bola splnená podmienka zabezpečenia všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie - zaradenie. Zároveň však na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel je zákonom stanovená lehota, počas ktorej sa môže vozidlo používať v cestnej premávke. Takže je na rozhodnutí účtovnej jednotky, či vozidlo zaradí do užívania pred zápisom do evidencie vozidiel alebo až po zápise.
Soňula
08.11.17,06:21
ďakujem za odpoveď, prosím ťa vysvetli mi, ako sa myslí "Zároveň však na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel je zákonom stanovená lehota, počas ktorej sa môže vozidlo používať v cestnej premávke ".
Pebbles
08.11.17,09:07
myslím že je to 30 dní na prihlásenie novým majiteľom od odhlásenia auta pôvodným majiteľom
Žabinka
08.11.17,09:12
áno, lehota na prihlásenie do evidencie vozidiel je 30 dní od odhlásenia vozidla starým majiteľom.. ale nesúvisí to s odpismi vozidla.. zaevidovanie vozidla na DI nemá vplyv na zaradenie vozidla do užívania, zaradiť je ho možné aj neskôr..