AdrianaA
07.11.17,11:01
Spoločnosť má vytvorenú rezervu na záručné opravy z roku 2016. Máme teraz novú zákazku z roku 2017 a museli sme vykonať záručnú opravu. Náklady na opravu účtujem ako čerpanie rezervy 323/321 alebo priamo do nákladov ?
El Cid
07.11.17,12:47
Na vecne príslušný alebo na 548 a 568 nákladový účet sa účtuje tvorba rezervy :
tvorba 548/323/459
použitie na opravy 323/459/321
zrušenie nepotrebnej rezervy 323,459/548