Iwett
07.11.17,13:08
Dobrý deň,
minulý rok som zaradila samostatne stojacu montovanú oceľovú garáž, ktorá nie je súčasť budovy do 5 OS.

Do 4 OS som ju nezaradila, lebo je samostatným objektom pripojeným na inžinierske siete:

4-1 23.61.20 Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
4-2 25.11.10 Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete

Účtovníčka, ktorá po mne preberala účtovníctvo tvrdí, že nie je správne zaradená, že patrí do 4 OS.

Aký je Váš názor?
El Cid
07.11.17,13:35
Podľa toho čo uvádzate by mohla byť budova zaradená podľa využitia do skupiny 1242 Garážové budovy-– garáže podzemné aj nadzemné a kryté parkoviská, patria do odpisovej skupiny 5 a teda doba odpisovania 20 rokov.
Určite, lebo platí:
O.S.4: vymedzené druhy budov a stavieb - drobné stavby vymedzené osobitným predpisom, montované budovy z betónu a kovov (KP 23.61.20 a KP 25.11.10), ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete- pri montovaných budovách z betónu a kovov je potrebné posúdiť ich pripojenie na inžinierske siete; ak nie sú pripojené na inžinierske siete, nie sú samostatnými stavebnými objektmi a súčasťou OS 5 a 6 určených pre budovy a stavby, ale OS 4

O.S. 5 Základná charakteristika a typické príklady HM :
- budovy nezaradené v OS 6, t. j. budovy a stavby, ktoré nemajú admin. charakter alebo nie sú určené na bývanie, t. j. budovy predovšetkým výrob. charakteru,
- inžinierske stavby okrem inžinierskych stavieb zaradených v OS 4 a 6.
Inžinierske stavby sú klasifikované hlavne podľa využitia, na ktoré sú určené.
-montované stavby z dreva a plastov, montované budovy z betónu a kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete sa odpisujú v OS 2 a 4 a nie v OS 5.
Iwett
07.11.17,13:39
Ďakujem. Aj ja si to myslím. Dúfam, že je to správne
Iwett
07.11.17,15:50
Ďakujem ešte raz.... už len: pripojenie na inžinierske siete je keď tam je natiahnutá elektrika?
bianka117
10.11.17,19:17
Ja som pred nedavnom mala rovnaky pripad, poziadala som o nazor skolitelku, keďze sa nejednalo o drobnu stavbu, presahovala to 25m 2, tak mi odpisala, ze to patri medzi ostatné stavby - trieda 5, učtovať na učet 021 budovy a stavby, a rozlíšit to analytikou, lebo je to prakticky drobna stavba, s tým ze v 5 OS.
bianka117
10.11.17,19:18
dokonca ani nie je to napojene na siete
bianka117
10.11.17,19:18
ano to znamena siete