l.koplik
07.11.17,18:31
Chtěl bych poprosit o radu, naše společnost rozhodla na valné hromadě v Aprílu roku 2017 o výplatě podílu na zisku (dividend) z roku 2012. Majiteli daných podílu jsou fyzické osoby s CZ i SK. Jak je to prosím se zdaněním a odvody na zdravotní pojištění ... děkuji
monika474
08.11.17,06:38
Ak slovenská spoločnosť vypláca podiel na zisku fyzickej osobe zo SR z roku 2012, takýto príjem sa nezdaňuje, nie je predmetom dane. Avšak fyzická osoba, ktorej boli dividendy vyplatené je ako poistenec povinná oznámiť svojej zdravotnej poisťovni výšku vyplatených dividend a zaplatiť odvody do zdravotnej poisťovne. Oznámenie podáva v lehote do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend. Sadzba pre výpočet poistného bola v roku 2012 10%.
Neviem aký je postup pri vyplatení podielu na zisku fyzickej osobe z ČR, ale myslím, že treba prihliadať aj na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.
l.koplik
08.11.17,07:04
Děkuji mnohokrát za reakci, takže my jako společnost vyplácíme brutto částku a fyzická osoba SK si podává dané oznámení. Rozumím tomu správně ...?
monika474
08.11.17,07:17
Áno, presne tak. Pri dividendách za obdobie 2012 je platiteľom poistného z tohto príjmu príjemca t.j. fyzická osoba.
l.koplik
08.11.17,07:38
Ještě jednou děkuji.