ichromekova
08.11.17,20:32
Budova je nadobudnutá v roku 2016, predaná 31.12.2017. Odpis za rok 2017 bude zarátaný do oprávok a bude ponížená oň zostatková hodnota budovy? Ak by bola predaná k 1.12.2017, odpis za 1-11/2017 nebude zarátaný do oprávok? Pri vyradení sa počíta ročný odpis, čiže keď vyradím majetok pri predaji v priebehu roka, počítajú sa mi oprávky len do predchádzajúceho roka (zdaňovacieho obdobia) ? Odpis za 1-11/2017 pri predaji 1.12.2017 nie je daňovo uznaný?
Poprosím o pomoc. Ďakujem veľmi pekne.
Mila123
08.11.17,20:52
nie je to jedno, či máš odpisy v nákladoch alebo o odpisy vyššie ZC nehnuteľnosti? ak nebude budova k 31 12 v majetku odpisy (daňové) nie je možné uskutočňovať......