Leonika
09.11.17,12:36
Ako postupovať, keď si zabudneš dať do daňového priznania príjem z dohody? Príjem bol 160€ a bol z nich odvedený preddavok na daň.
Je možné podať opravné DP aj po 3 rokoch?
ivka70
09.11.17,13:13
Opravne nie, dodatocne ano.
Dokonca je povinnost ho podat.
El Cid
09.11.17,15:03
Dodatočné daňové priznanie možno podať do uplynutia 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie v posledný rok tejto lehoty, táto lehota sa predlžuje a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojim označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daňové priznanie.
veronikasad
09.11.17,15:04
Podávala si DP alebo ti zamestnávateľ robil RZD?
Leonika
09.11.17,16:18
Ďakujem