DominikaLabka
09.11.17,14:07
Som súkromná osoba a venujem sa vo voľnom čase chove jedného neobvyklejšieho zvieratka. Chcela by som vytvoriť sadu pomôcok na chov týchto zvieratiek a 1-2 krát do roka predať zopár týchto sád na akvatera burze. Zisk by bol z toho minimálny (možno 200 eur ročne), ide mi skôr o uľahčenie chovu pre ostatných záujemcov. Môžem predávať tieto veci ako súkromná osoba a aký doklad musím dať prípadnému kupujúcemu?
El Cid
09.11.17,14:36
činnosť spadajúca pod autorský zákon- takouto činnosťou sa môže rozumieť predaj vlastných remeselných výrobkov, môže byť aj bez živnosti a živnostenského oprávnenia, zdaňujú sa v rámci dane fyzických osôb
Finančná správa konkrétne uvádza:
Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase drevené predmety (varešky, vázy, misy, hračky, …). Ak by sa rozhodla tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch, vzniká jej povinnosť používať ERP/VRP? Riešenie: Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie je živnosťou a túto činnosť fyzická osoba vykonáva na základe zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve [nové okno] a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „autorský zákon“), povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v ERP/VRP z predaja tohto tovaru fyzickej osobe nevzniká. V danom prípade stačí vydať zákazníkovi príjmový doklad o prijatí tržby. Ak ale predaj vyrobeného tovaru sa bude realizovať na základe oprávnenia na podnikanie (živnostenského oprávnenia), fyzickej osobe – podnikateľovi vzniká povinnosť prijaté tržby v hotovosti z predaja tohto tovaru evidovať v ERP/VRP.