Ester plus
09.11.17,18:38
DPH z JCD bola uhradená v júli a doteraz nebol uplatnený odpočet. Nemusím podávať DDP a môžem uplatniť DPH aj za mesiac október?
Tweety
09.11.17,19:13
Áno, tak. Najneskôr však v poslednom zdaňovacom období roka.Viď §51.
Ester plus
09.11.17,19:39
Ďakujem