Danika5
10.11.17,07:27
Dobrý deň, spracovávam účtovníctvo pre advokáta (neplatcu DPH) a chcela by som sa opýtať, či treba evidovať ako pohľadávku trovy advokáta, ktoré si advokát vyráta na základe vykonaných úkonov a následne sa pri súdnom spore žiadajú na preplatenie protistranou a v prípade výhry súdneho sporu ich súd nariadi uhradiť protistrane advokátovi. Taktiež ich ale súd nemusí uznať v advokátom požadovanej výške. A taktiež v prípade, že ich treba evidovať ako pohľadávku, komu ju vystaviť (vo faktúre): protistrane alebo klientovi advokáta? Ďakujem