branojak
12.11.17,14:30
15.9.2017 sme kúpili príves do firmy za 3000,-. 20.10.2017 sme ho predali za 2500,-. Zaradené bolo do 2.odpisovej skupiny, doba odpisovania 6 rokov.
1. Účtovný odpis je vo výške za dva mesiace t.j. 83,34 teda účtovná ZC 2916,66. Daňový odpis je 84,- a teda rozdiel medzi ÚO a DO t.j.0,66 bude pripočitatelna položka?
2. Ak daňová ZC je 3000,- a predali sme pod cenu za 2500, potom 500 je ďalšia pripočitatelna položka?
3. A čo s DPH? Pri nákupe sme si odpocitali DPH vo výške 600 a pri predaji odvedieme DPH vo výške 500. Mám odviesť DPH aj z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou teda 100,-?