Ľaľa
12.11.17,20:55
Sme s.r.o. so 100 % účasťou mesta. V 8/2017 som pre mesto na príkaz konateľa mestu vystavila
faktúru za materiál použitý pri oprave štadióna. Faktúru nám bola vrátená s ústnym odkazom, že nám ju nezaplatia. Teraz v 11/2017 nám prišiel list s dátumom 10.11.2017, že nám faktúru neuhradia, lebo si materiál ani prácu neobjednali, na uvedené nemajú peniaze v rozpočte....Prosím poradiť ako správne vystaviť dobropis - dátum dodania 8/2017 a dodatočné daňové priznanie za 8/2017 a dobropis uviesť v riadnom kontrolnom výkaze za 11/2017. Ďakujem.
Mila123
12.11.17,21:25
normálne v 11/2017 sa urobí oprava základu dane.......jedná sa o veľkú sumu DPH? DU možno bude zaujímať nákladová položka opravy štadióna......
Ľaľa
12.11.17,22:53
Faktúra bola vystavená na sumu 10 000 eur s DPH. Nákladovú položku neriešim, za to je zodpovedný niekto iný... Ďakujem za odpoveď. Čiže nemusím nemusím robiť dodatočné daňové priznanie DPH?