andy24
13.11.17,13:44
Firma predáva tovar odberateľom do iného EU členského štátu, ktorí sú registrovaní pre daň vo svojom štáte. Tento tovar je použiteľný až v štáte odberateľa a teda miesto dodania je daný členský štát. Faktúra za tovar je vystavená bez DPH a je na nej uvedené, že dodanie tovaru podlieha preneseniu daňovej povinnostina odberateľa. Niekedy však firma zabezpečí pre odberateľa aj prepravu tohto tovaru (do členského štátu odberateľa) a vystaví odberateľovi faktúru za prepravu bez DPH s tým že táto služba podlieha preneseniu daňovej povinnosti na odberateľa. Je to takto správne?