dasasopi
14.11.17,14:51
Pohľadávky v hodnote 48.461,52 eur
Tvorili som OP 2014,2015,2016 (celkovo vytvorená OP vo výške 45.035,24
eur)
teraz sme predali pohľadávky za 10.000 eur

účtovanie 2017:
zrušenie OP 391/547 45.035,24 eur
postúpenie pohľ 315/646 10.000 eur
odpis pohľadávok 546/311 48.461,52 eur
z tohto účtovania mi vychádza že HV sa mi zvýši o 6573,72 eur

celkovo by som mala zdaniť 45.035,24 sumu opravnej položky uznanú za
daňový výdavok v minulých rokoch - toto už mám zúčtované
+ 38.461,52 suma pohľadávok prevyšujúca sumu predaja?
koľko je vlastne pripočítateľná položka, ktorú mám dať do DPPO ?