Ester plus
14.11.17,17:48
Dobrý deň,
slovenský prepravca fakturuje prepravu pre Ukrajinskú firmu (podnikajúci subjekt), ktorý je sprostredkovateľom.
1. Prílohou faktúry je CMR kde je uvedený odosielateľ slovenská firma u ktorej sa vykoná nakládka a príjemca je uvedená ukrajinská firma kde sa vykoná vykládka.
2. Prílohou faktúry je CMR kde je uvedený odosielateľ ukrajinská firma u ktorej sa vykoná nakládka a príjemca je uvedená slovenská firma kde sa vykoná vykládka.
V oboch prípadoch je na faktúre uvedená odvolávka na § 47 ods. 6 zákona. Je tento postup správny?