maped
16.11.17,13:01
Poprosím o poradenie. Pri zasielaní dodatočného DPPO za min. obdobie sa zasiela aj účtovná závierka a poznámky? Účtovná závierka nemá možnosť označenia dodatočná. Jedná sa MUJ. Ďakujem pekne.
El Cid
17.11.17,12:19
Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania.
Podľa § 16 ods. 9 až 11 zákona o účtovníctve :
-po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy;
-do schválenia účtovnej závierky možno uzavreté účtovné knihy opäť otvoriť v prípade, ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva (§ 7);
- ak po schválení účtovnej závierky sa zistí, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné (§ 17 ods. 9), účtovná jednotka ich opraví v účtovnom období, keď tieto skutočnosti zistila, a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/Uctovnictvo/2016_05_30_opr_uct_zavierka.pdf
.