mariannak
16.11.17,13:06
V účtovníctve evidujeme pohľadávku nadobudnutú postúpením
účet 315 .. obstar. cena .. 10.000,- EUR

pohľadávku sme postúpili za 9.500,- EUR... 315/646
odpis pohľadávky v OC ... 10.000,-EUR .. 546/315

Problém je v tom, že pri obstaraní pohľadávky sme uhradili len 5000,-EUR a 5000,- EUR ešte dlhujeme.
Za postúpenie sme zatiaľ zinkasovali iba 9.000,-EUR, 500,- je neuhradených.

Bude odpis pohľadávky daňovým výdavkom ak sme ešte neuhradili celú obstarávaciu cenu za kúpu pohľadávky?