mondes
21.11.17,08:58
Ahojte, prosím Vás, klient zobral na absolventskú prax uchádzača o zamestnanie. A ja, ako mzdárka (len okrajovo) sa chcem uistiť, aké má zamestnávateľ, poprípade ja, povinnosti. Viem, že ak ide o absolventskú prax, je to vecou dohody zamestnávateľa, úradu práce a taktiež aj konkrétneho uchádzača o zamestnanie. Ale sa chcem uistiť, či nie je povinnosťou zamestnávateľa absolventa niekde hlásiť, poprípade s ním uzatvoriť nejakú dohodu? Ďakujem veľmi pekne.
El Cid
21.11.17,13:05
Aby mohol zamestnávateľ prijať absolventa na absolventskú prax, musí s úradom práce uzavrieť Zmluvu,takisto Dohoda o absolventskej praxi sa uzatvára medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie a úradom na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom. Zamestnávateľ má povinnosť vytvoriť podmienky, viesť evidenciu dochádzky a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu práce, oznámiť úradu práce neúčasť absolventa školy, atď