janiely
21.11.17,09:36
Spoločnosť A má 100% majetk. podiel v spoločnosti B.
A poskytla B pôžičku - dlhodobú.
Je správne účtovanie na účte 067?

"na tomto účte sa účtujú ostatné dllhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou iným právnickým osobám, napr. pôžičky osobám prepojeným majetkovou účasťou na ZI, ktoré nie sú materskými ani dcérskymi účt. jednotkami" Spĺňam túto definíciu?

Nerozumiem vlastne pojmom materská a dcérska spoločnosť. Mne to inklinuje že to spadá pod pojem konsolidovaný celok, čo vlastne nie sme. Viete mi to niekto vysvetliť?
martinez
21.11.17,11:01
ja by som to zaúčtoval na :
066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti