Mijara
21.11.17,14:51
Dobrý deň, je potrebné vykonávať inventarizáciu drobného majetku ktorý mám zaúčtovaný na účte 501? Ďakujem.
El Cid
22.11.17,13:59
§ 43 ods. 14 postupov účtovania v PÚ definuje, že materiál účtovaný priamo do spotreby bez zaúčtovania na sklad zodpovedá skutočnej spotrebe materiálu.

Analytická, operatívna evidencia je špecifikovaná v § 45 opatrenia. Slúži na identifikáciu zásob a obsahuje označenie, dátum obstarania, dátum vyskladnenia, ocenenie a údaje o množstve zásob.

Pri vedení účtovníctva spôsobom B je vyslovene povinnosť uvedené zásoby sledovať aj počas roka (§ 43 ods. 6 opatrenia Oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

Povinnosť viesť analytickú evidenciu stanovuje aj § 14 zákona č. 431/2002 Z. z. o účt.

Je však na ÚJ, aby zvážila, či bude a ktorý majetok bude inventarizovať z dôvodu, napr. odcudzenia a pod. a pri inventarizácii porovnávať stav so stavom v účtovníctve.