karinôčka
23.11.17,10:02
A ešte ma napadlo, aby toho nebolo málo u toho istého zamestnanca zrážam exekúciu z 1/3 a druhú 2/3 ako nedoplatok na odvodoch do Sociálnej poisťovne, čiže tiež ako prednostná zrážka. Čiže tento nedoplatok dane odložím, až kým sa nezaplatí exekúcia s odvodmi?