Pendulum
23.11.17,10:23
slovenská fima (platca DPH) nám fakturuje servis za opravu stroja a ako dátum zdaniteľného plnenia uvádza 18.10.2017, pričom samotný servis sa reálne vykonal až 30.10.2017 (platba vopred sa nerealizovala), je to takto správne? operujú s tým, že oni to len vlastne prefakturovávali z nemeckej centrály, od ktorej dostali faktúru vyhotovenú 17.10.2017, je možné aby ich centrála fakturovala oveľa skôr ako poslala technika na výjazd?

ďakujem za pomoc

nikto neporadi?
Tweety
28.11.17,12:37
Fakturovať pred dodaním nie je zakázané. V tomto prípade je to v rámci mesiaca, tak to nie je žiaden problém.