lietadlo
15.12.17,14:04
Dobrý deň. Prosím Vás o radu. V prípade, že predám motorku za cenu nižšiu ako je daňová zostatková cena, platí ustanovenie ako pri osobných autách, t.j. zostatková cena je daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja ? Ďakujem.
jakubzemko
15.12.17,14:38
Daňovým výdavkom je: zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení

1. predajom okrem zostatkovej ceny osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, motorových vozidiel na jazdu na snehu a podobných vozidiel s motorom zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.52, rekreačných a športových člnov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.12, lodí a plavidiel zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.11, lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.3, motocyklov a ich modifikácií zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.91, bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.92.1 a budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine, ktorá sa zahrnuje do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane,
lietadlo
15.12.17,14:40
Ďakujem krásne. Aj ja som to medzi tým našla :)