lubocka
04.01.18,21:12
Dobrý večer všetkým. Ako správne zaúčtovať pohľadávku voči bývalému zamestnancovi z titulu nedoplatku na zdravotnom poistení? Pracovník u nás podpísal oznámenie o uplatnení OP na zdrav. poistenie. Na základe toho sa mu dva mesiace uplatňovala odpoč. položka. Ukončil PP a po pol roku oznámila ZP, že nemal nárok, lebo mal živnosť. Opravili sa vykazy a rozdiel vyrovnala ZP v RZZP - vzájomné započítanie pohľ. a záväzkov. Problém je ten, že nedopl. za zamestnanca nebolo možné mu zraziť, nakoľko pracuje v zahraničí a nám zostala voči nemu pohľadávka (nešlo o nedoplatok z RZZP, kde sa zasiela vyrovnanie domov). ZP to má vyrovnané. Sme RO zriadená obcou. Pohľadávku viesť na konci roku na účte 331, 335 alebo 318?

Je to prvý prípad, kedy ide o zamestnanca, ktorý už nepracuje u nás.
Ďakujem