Legina
08.01.18,10:42
Vie mi niekto uviesť, aký je koeficient na žiaka MŠ na rok 2018, podľa ktorého sa vypočíta rozpočet pre materskú školu, ktorej zriaďovateľom je obec/mesto.
Ďakujem
Frany
08.01.18,20:52
84,17 je suma na prepočítaného žiaka * koef. 27,3 = 2297,75 € na dieťa MŠ
Maciková
10.01.18,11:25
základný koeficient pre MŠ je 27,3, ale ak je detí menej ako 26, tak sa zvyšuje o hodnotu, ktorú nájdete v nariadení vlády 668/2004. Od 1.1.2018 sa tieto koeficienty menili po novelizácii tohto nariadenia. Novela nariadenia má číslo 356/2017.