LubosDKU
14.02.18,12:28
Môže vyučovať náboženskú výchovu učiteľka, ktorá nemá titul Mgr., ale absolvovala vysokoškolské štúdium a štátnu skúšku v štúdijnom odbore strojárska technológia "Ing." + doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na náboženstvo na strednej a základnej škole? Je to rovnaké pre ZŠ a SŠ? Ako je to s odbornosťou?