romy16
28.02.18,13:10
Môže nám firma uhradiť v hotovosti faktúru za prenájom strojov, ktorá je v hodnote 1800 EUR, alebo by to muselo ísť cez ERP?
kn-alka
28.02.18,13:55
je prenájom strojov v prílohe o službách?
kn-alka
28.02.18,13:57