klacmanova1
01.03.18,11:01
Ak máme bločky y ERP za nákup šrobov, klincov, pletiva, všetky vystavené s DPH, možem si túto DPH uplatniť? Naša auditorka ma informovala, že keďže tento tovar spadá pod § 69 odst.12 písm.f a g zákona o DPH, nemôžem si DPH uplatniť. Vraj by musela byť na to faktúra s prenosom daňovej povinnosti, vtedy by išlo o samozdanenie. Takže mňa hlavne zaujímajú tie bločky z ERP, čo s nimi.
ogaja
01.03.18,11:13
je to jednoduché - bločky boli vydaná pre neplatiteľa DPH - nie je na ich príjemca - v prípade firmy treba vystaviť faktúru s prenosom
Mila123
01.03.18,11:25
zlatka.b
01.03.18,11:57
mimotemy Šlak ma ide trafiť a po prvom spracovaní dph za január by som zavesila do prievanu zákonodarcov, ktorí vymysleli túto úpravu zákona o DPH na prenos daňovej povinnosti pri tovaroch ako je železo a iné, potraviny - ryža a úplný bonbonik - bylinky - čerstvá mäta ..... Samozdaňujeme položky, ktoré určite "položia" štátny rozpočet. Za január som mala samozdanenie v prípade kaviarne v celkovej hodnote 1,51 eur, na troch fakturach z Metra, ktoré bolo treba evidovať 2x , keď z tridsiatich položiek na fakture je jedna ! s prenosom. To nehovorím o bločkoch zo stavebnín, veď účtovník ani nevie o aký materiál vlastne ide a má rozhodovať o tom, či uznať dph alebo nie ? Je síce len začiatok roka, ale tento zákona ašpiruje na blbosť roka.
klacmanova1
01.03.18,12:28
Túto stránku som už čítala, tam je je uvedené v bode 3. Ak sofvér umožnuje ERP doplniť do dokladu názov, adresu ... a text "prenesenie daň.povinnosti" vtedy mi to je jasné. Ale nenašla som tam, že keď to na bločku nie je uvedené tak potom nemôžem uplatniť tú DPH? Bežne naši montéri nakupujú materiál na bločky napr.vrtaky, klince, podložky. My sme platci DPH,tak môžem uplatniť tu DPH z bločkov alebo nie?
Mila123
01.03.18,12:32
Upozornenie:
Odberateľ nemôže odpočítať daň uvedenú na faktúre resp. doklade z ERP/VRP, ktorú
nesprávne uplatnil dodávateľ na dodávku tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti
podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo g) zákona o DPH. V takomto prípade je odberateľ povinný
uplatniť daň k základu dane nakúpeného tovaru (samozdaniť sa) a len ním uplatnenú daň si
môže odpočítať po splnení podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH (posledná časť )
Mila123
01.03.18,12:34
juzek691
02.03.18,10:02
Takže fin.správa legalizuje a bez hanby, že z tovaru bude mať štát 2 krát DPHčku a firme sa predraží nákup, bude kupovať ako keby nebol platcom DPH, lebo DPH z obchodu musí zaplatiť a ostane mu.
lubko6394
02.03.18,11:22
Ja chvalabohu nepotrebujem auditora a účtovník sa vyzná v účtovníctve a nie je tovaroznalec takže spracuje všetky účtenky tak ako káže logika. Časopis pre pánov alebo účtenku z bordelu by mi neuznal. Len by ma zaujímalo čo tým chcú súdruhovia z NDR dosiahnuť.
zlatka.b
03.03.18,10:20
ano už som to tu niekde čítala, že máme najgeniálnejšieho ministra financií na svete, ktorý dokáže vybrať 2x dph z toho istého tovaru
pochemi
23.03.18,11:00
mám niekoľko faktúr z Metra na niektorých je mäta s prenosom daňovej povinnosti a na ostatných s DPH.....nechápem