Majak123
06.03.18,08:48
Aké povinnosti vyplývajú zo zmluvy o prenájme vozidla pre neziskovú organizáciu?
Majiteľom aj užívateľom vozidla je zriaďovateľ, ktorý u nás pracuje ako terény pracovník. Auto si zakúpil za vlastné peniaze, používať ho bude na súkromné aj pracovné účely.
Sme neziskovka v oblasti školstva, nie sme zriadení za účelom zisku. Auto bude zriaďovateľ používať na hlavnú činnosť.