hanelle
12.03.18,14:30
Výdavky na úhradu FA súvisiacu s účelom fondu (neziskovky) sa do peňažného denníka zapíšu medzi výdavky neovplyvňujúce základ dane z prímov?