nadka1
15.03.18,09:01
Prosím ak vie niekto poradiť: je splnený kvalifikačný predpoklad na vyučovanie výtvarného odboru na ZUŠ, ak uchádzač skončil strednú umeleckopriemyselnú školu odbor úžitková fotografia a Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu odbor učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy? Ďakujem pekne.
misoft
15.03.18,11:07
Čítaj, hľadaj, porovnávaj....
https://www.istp.sk/export-pozicie/50026/ucitel-zakladnej-umeleckej-skoly
Ale z toho vyberám:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej edukácii /Bc/
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej výchovy /Bc/
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-animácia výtvarného umenia /Bc/
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo výtvarného umenia/Bc/
Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy
...atď, atď......
Máš to? Asi nie! Máš pedagogické vzdelanie náboženstvo a etiku, ale nie z toho odboru.