karolink
18.03.18,11:07
Študent mal v roku príjem z dohody o vykonaní práce vo výške 650,- Eur (uplatnená nezdaniteĺná čast na daňovníka, nevyšla žiadna daň) a príjem - nezdanený honorár z umeleckej zmluvy (účinkovanie v TV relácii) vo výške 20,- Eur, zmluve je dohodnuté, že daň si odvedie sám. Je povinný podať daňové priznanie, aj keď jeho príjem za rok 2017 nepresiahol 1901,67 Eur?
Tweety
18.03.18,11:50
Nie je povinný podať DP.