cert33
19.03.18,17:35
Dotazník
Vážená pani učiteľka,
som študentkou 3. ročníka na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Chcela by som Vás touto cestou poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý sa skladá z dvoch častí: 1. časť sa týka domácich úloh a 2. časť sa zaoberá odmenami a trestami vo vyučovacom procese. Dotazník bude súčasťou mojej bakalárskej práce s názvom: "Analýza vybraných mýtov vo vzdelávaní."
Dotazník je dobrovoľný a anonymný a je určený učiteľom/učiteľkám 1. stupňa ZŠ.
Nakoľko zaneprázdnenosť slovenských pedagógov je vysoká a stav odpovedí na môj dotazník kritický, je pre mňa Váš názor veľmi dôležitý.
Ďakujem za Vašu ochotu a darovaný čas!

Tu je link: https://drive.google.com/open?id=1uVFVAfYDLACuPz3yoMwciz0xfk0b3-fP2gJGdw...
Mila123
19.03.18,17:41
link nie je funkčný,.....