tina.mm
22.03.18,09:21
Ako mám uviesť v poznámkach MUJ počet vedúcich zamestnancov, ak v SRO pracujú len dvaja zamestnanci (žiadny z nich nie je vedúcim) a SRO vlastní jeden spoločník, ktorý je konateľom, ale nie je zamestnancom?
Mám ho uviesť ako vedúceho zamestnanca alebo uviesť na tomto mieste nulu?
Tweety
22.03.18,09:25
AK nie sú vedúci, tak uvedieš 0.
tina.mm
22.03.18,09:27
ďakujem pekne