Benko
26.03.18,07:09
Musí podávať závierku? A do zbierky listín ju uloží občianske združenie alebo daňový úrad? Účtuje v JU.
ĎakujemVYBAVENE
Ak nepodáva DP, nepodáva ani výkazy.
misolga
20.11.18,10:42
-mohli by ste aj poslať konkrétny § kde sa uvádza že v tomto prípade nie je potrebné podávať ani účtovnú závierku? Totiž stretla som sa s OZ kde neboli povinný podávať DP a z toho dôvodu neviedli ani účtovníctvo a neboli vykonané ani ročné uzávierky. Mali len v zošite polepené bločky a rozpísaný prehľad výdavkov a sumár za rok. Nestretla som sa ešte s takýmto postupom. Ďakujem .