Banská Štiavnica
26.03.18,10:22
Mám otvorenú živnosť od 8-2017. Nie som platca DPH. Platím len ZP. Za celý rok 2017 som vystavil len jednu faktúru na sumu 109.- EUR. Nevediem účtovníctvo.
Mám otázku. Uvádza sa táto suma ako príjem v riadku 2 v odd. VI DP ?
kn-alka
26.03.18,10:27
ak bola uhradená, tak áno
kn-alka
26.03.18,10:28
Daňovník fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie:

ak celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 nepresiahli sumu 1 901,67 eura s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu........

jedná sa o príjmy za celý kalendárny rok - zamestnania + živnosť


Príjmy - uhradená faktúra
Výdavky - 60% + odvody do ZP - maximálne však do výšky príjmov.

alebo zaškrtni si v DP, že vedieš daňovú evidenciu, vtedy sú výdavky sú v sume vyplatených odvodov do ZP a vykážeš stratu
kukučka
26.03.18,10:41
Mal si aj iný príjem?
Banská Štiavnica
26.03.18,11:00
môžem zaškrtnúť, že vediem daňovú evidenciu aj keď ju nevediem ?
Banská Štiavnica
26.03.18,11:01
Nie, iba tú jednu faktúru. A veľmi pekne ďakujem.
kn-alka
26.03.18,11:03
a čo vedieš? založíš si vyšlú faktúru a úhrady poistného, vpíšeš do exelovej tabulky zoznam príjmov a výdavkov a vybavené
kn-alka
26.03.18,11:03
a čo bolo to toho 31.07. ? zamestnanie?
Banská Štiavnica
26.03.18,11:22
študent
kn-alka
26.03.18,11:27
ak teda nemal žiadne iné zdaniteľné príjmy, nemá povinnosť podávať daňové priznanie.
musí podať daňové priznanie vtedy, ak chce vykázať stratu, ktorú by potom v ďalších rokoch mohol odpísať.